สาขา พญาไท กรุงเทพ

ชั้น 3 อาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไท แขวงราชเทวี กรุงเทพ 10400
ติดรถไฟฟ้า BTS พญาไท Exit 4 และ Airport Link พญาไท
จอดรถฟรี ในอาคาร
Line: @thecocktailclinic
โทร (+66) 021266847
Email: [email protected]
Facebook Messenger: The Cocktail Clinic

Close Menu